BeLEEF de IJsselHospices

Aanmelden

Uitnodiging

Geachte collega,

Graag nodigen we u uit voor het symposium

BeLEEF IJsselHospices – Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn!

Hospice IJsselThuis, de eerste van de drie IJsselHospices bestaat dit jaar 15 jaar, hospice IJsselOever, het tweede hospice, drie jaar en het derde, hospice IJsselPolder opent dit jaar haar deuren. Een mooi moment om samen met u bij stil te kunnen staan.

U werkt met mensen in hun laatste levensfase en u wilt het hen zo comfortabel mogelijk maken. Dat is een delicate, soms zelfs moeilijke opdracht, die u zo zorgvuldig mogelijk en met al uw aandacht aanpakt. Om u hierin bij te staan, is er het symposium BeLEEF IJsselHospices….met aandacht voor dat wat ieder mens uniek maakt: de zintuigen.

Want: ieder mens ervaart de wereld via de zintuigen: ruiken, zien, horen, voelen, proeven. Elke prikkel die door een van deze zintuigelijke waarnemingen binnenkomt, krijgt zijn eigen interpretatie, die voor ieder verschillend is. De een vindt een bepaald parfum heerlijk, terwijl de ander misselijk wordt van dezelfde geur. De een is dol op broccoli, een ander gruwelt ervan. De manier waarop onze zintuigen reageren is de manier waarop we onze werkelijkheid beleven. Dat geldt voor iedereen zo. Gezond of ziek.* 

Op het moment dat iemand stervende is, of minder goed functioneert, werken de zintuigen anders. Sommige zintuigen worden sterker, andere zintuigen reageren juist zwakker. Hoe u daarmee om kunt gaan, willen we u laten zien en beleven op 6 oktober 2021. Immers, ervaring creëert betekenis.

 

 

https://sterinzorg.nl/blog/